RSS

MUKADIMAH

Assalammualaikum dan salam sejahtera.

Kami daripada kumpulan tiga opsyen PISMP Bahasa Melayu Sem (2) 2009, membuka tirai tugasan kami dengan menyatakan tajuk yang telah diberikan kepada kami dan juga ahli-ahli kumpulan yang lain pada interaski pertama bersama pensyarah pembimbing kami iaitu Encik Mohd Firdaus Bin Abd Salam. Antara tajuk yang diberikan kepada kami termasuklah:

Soalan 1. Melaksanakan aktiviti prabacaan
  • aktiviti pengamatan penglihatan
  • aktiviti pengamatan pendengaran
  • aktiviti pengamatan tangan dan mata
Soalan 3. Bengkel asas membaca: Kaedah Abjad
  • Menyebut Nama huruf Abjad a hingga z : Huruf Besar dan Huruf Kecil
  • Latihan Menyebut Suku kata V dan KV
  • Latihan Mengeja Suku Kata, Perkataan dan Frasa
  • Latihan Membaca Ayat
  • Menggunakan bahan Bantu Belajar yang sesuai

Berikut ialah cetakan daripada arahan pensyarah pembimbing bagi makluman setiap ahli kumpulan tiga:


ASSALAMUALIKUM WBT,
KEPADA SEMUA PELAJAR PISMP BM DAN PENDIDIKAN PEMULIHAN.

SILA MAKLUM BAHAWA ARAHAN TUGASAN AMALI DAN TUGASAN INDVIDU TELAHPUN DIBINCANGKAN DALAM KELAS SEMASA SESI INTERAKSI YANG PERTAMA.

BERIKUT IALAH GARIS PANDUAN TAMBAHAN YANG PERLU DIBACA DAN DIPATUHI OLEH SEMUA PELAJAR.

1. Semua kumpulan iaitu 5 daripada opsyen BM dan 5 daripada opsyen Pend. Pemulihan perlu menbina blog khusus untuk Kursus Literasi Bahasa (WAJ3104).
2. Blog kumpulan hendaklah menjadi mengikut (follower) blog ini yang bertujuan melaporkan perkembangan hasil perbincangan kumpulan sama ada bahan atau pun rujukan dan sebagainya.
3. Blog kumpulan juga wajib memuatkan laporan ringkas, grafik atau gambar yang berkaitan untuk tujuan rekod dan arkib yang boleh dirujuk dari semasa ke semasa.
4. Kumpulan juga boleh mengemukakan persoalan yang berkaitan sekiranya tidak sempat melakukan perbincangan dengan pensyarah.
5. Makluman dari semasa ke semasa akan dimuat naik di blog ini untuk makluman dan tindakan semua, khususnya semasa ketiadaan pensyarah.
6. Para pelajar ini sangat-sangat ditekankan agar menggunakan bahasa yang sopan, betul dan tepat dalam blog masing-masing. Semua maklumat dalam blog dianggap rasmi dalam konteks pembelajaran menggunakan blog ini.


SEKIAN DAN HARAP MAKLUM.

SELAMAT BERDISKUSI DAN LAKSANAKAN TANGGUNGJAWAB DENGAN IKHLAS DAN BERINTEGRITI.


Mohd Firdaus b Abd Salam
Ketua Jabatan Pengajian Melayu
IPGM Kampus Keningau
Pensyarah Literasi Bahasa WAJ3104
3 Julai 2009

0 comments:

Post a Comment